skip to Main Content
+31(0)88 210 22 90

We staan open voor advocaten die geloven dat ze alleen door samen te werken een hoger doel kunnen bereiken. Mensen die meer bieden dan hun juridische bagage.

Wat bieden wij

Een geweldig team

Een krachtig team van ervaren, gespecialiseerde professionals. Kwalitatief hoogwaardige professionals die met onze unieke formule een volwaardig alternatief bieden voor groot kantoor.

Complementair

We zijn complementair.  We zijn in staat om elkaar te vervangen op onderdelen, maar hebben ieder ook onze eigen unieke kwaliteiten en een eigen focus. Daarmee vullen we elkaar aan.

Intervisie

Kwaliteit komt op verschillende onderdelen tot uitdrukken. We sparren graag, om elkaar scherp te houden en tot nieuwe inzichten te brengen. Met intervisie, maar ook in één op één gesprekken.

Kwaliteit

We stellen eisen aan de kwaliteit; inhoudelijk, maar ook als mens. We willen werken met gelijkgestemden. Mensen die willen delen en vooral hechten aan gemeenschappelijke waarden en normen.

Meer omzet

Ons primaire doel is elkaar versterken.  Door onze formule versterken we professionals in sales en acquisitie. Meer continuïteit en diversiteit.

Kantoorruimte

Als zelfstandig advocaat wil je soms gebruik maken van kantoor.- ofvergaderruimte.  Daarvoor bieden we zeer goede faciliteiten op verschillende locaties, in Nederland, maar ook daarbuiten.

Back To Top