skip to Main Content

Toenemende  juridisering vraagt om andere advocaten
We hebben oog voor de business van onze relaties en zoeken naar de meerwaarde die wij kunnen bieden. We stellen steeds de vraag welke doelen onze relaties willen bereiken; hoe kunnen we bijdragen aan verbeteringen en onze relaties vooruit helpen met praktische oplossingen. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom kiezen wij bewust voor een samenwerking met bedrijfsjuristen en andere professionals. Samen kijken we verder dan de strikt juridische aspecten. Met onze rijke ervaring die we hebben opgedaan in verschillende keukens, zijn wij in staat om te denken in oplossingen die verder gaan dan het recht en onnodige procedures.

Missie
Het is onze missie om onze cliënten te helpen hun toekomst vorm te geven. We zetten graag concrete resultaten neer. Dat doen we door met u te bouwen en, waar nodig, u uit te dagen, anders te laten kijken en scherp te houden.

Kernwaarden

 • Dienstbaarheid
  Wij stellen ons zelf voortdurend de vraag welk doel u wilt bereiken en wat wij daaraan kunnen bijdragen; hoe we toegevoegde waarde kunnen leveren en hoe wij u vooruit kunnen helpen met praktische oplossingen.
 • Vertrouwen
  Vertrouwen is het fundament van iedere duurzame relatie. Dit geloof komt tot uiting in ons gedrag en onze werkwijze. Een goede gids is betrouwbaar.
 • Continuïteit
  Wij zijn gericht op de continuïteit van uw onderneming of organisatie. We richten ons niet op termijnbelangen, maar investeren in langdurige relaties.
 • Integriteit
  We handelen zoals van een gedegen professional verwacht mag worden.
 • Transparantie
  We hechten veel waarde aan transparantie ­in alles wat we doen: in onze manier van werken, de tarieven die we hanteren en uiteraard in onze relaties.
Back To Top