skip to Main Content
+31(0)88 210 22 90

De wereld verandert in rap tempo. Was 50 jaar geleden de gemiddelde levensduur van een onderneming nog 61 jaar, is dat in 2015 nog maar 18 jaar. Door technologische veranderingen, zal het komende decennium de gemiddelde levensduur van ondernemingen nog verder teruglopen, naar verwachting tot 10 jaar. Veel ondernemingen zijn niet ingesteld op deze veranderingen. De recente crisis heeft dat nog maar eens bevestigd.

Deze tijd vraagt om flexibele oplossingen. Wij zien die noodzaak tot een flexibele houding al langer aankomen. Voor ons allen een reden om te kiezen voor zelfstandigheid, maar ook de verbinding te zoeken met mensen die ons versterken zodat we duurzaam kunnen bouwen aan onze relaties en onze cliënten kunnen bedienen. Dit bepaalt onze werkwijze, onze visie en missie.

Exponentiële ontwikkelingen en toenemende juridisering vragen om een andere kijk op zaken, dat vraagt ook om andere advocaten.

We hebben oog voor de business van onze relaties en zoeken naar de meerwaarde die wij kunnen bieden. We stellen steeds de vraag welke doelen onze relaties willen bereiken; hoe kunnen we bijdragen aan verbeteringen en onze relaties vooruit helpen met praktische oplossingen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Dat is ook de reden waarom wij bewust kiezen voor een samenwerking met bedrijfsjuristen en andere professionals. Samen kijken we verder dan de strikt juridische aspecten. Met onze rijke ervaring die we hebben opgedaan in verschillende keukens, zijn wij bij uitstek in staat om te denken in oplossingen die verder gaan dan het recht en onnodige procedures.

“We shape our buildings, thereafter our buildings shape us”

(W. Churchill).

Deze uitspraak gaat eveneens op voor ondernemingen en andere organisaties. 

Door stelselmatig waarde te creëren voor klanten (bouwt en) maakt de ondernemer een succesvol bedrijf. En natuurlijk ook door waarde te genereren voor andere stakeholders, zoals aandeelhouders, medewerkers en leveranciers. Maar het omgekeerde geldt evenzeer: het bedrijf maakt óók de ondernemer. Eenmaal gevestigd beïnvloedt de structuur sterk uw kijk op de wereld en uw handelen. 

Wat ziet u als u van een afstand kijkt naar uw organisatie en de markt waarin u zich bevindt? Of vanuit het perspectief van uw stakeholders? Bent u tevreden met wat u ziet? Welke krachten zijn nu en in de nabije toekomst relevant? Wat zijn de uitdagingen die u te wachten staan?

Het is onze missie om u te helpen uw toekomst vorm te geven. We zetten graag concrete resultaten neer. Dat doen we door met u te bouwen en, waar nodig, u uit te dagen, anders te laten kijken en scherp te houden

Dienstbaarheid
Wij stellen ons zelf voortdurend de vraag welk doel u wilt bereiken en wat wij daaraan kunnen bijdragen; hoe we toegevoegde waarde kunnen leveren en hoe wij u vooruit kunnen helpen met praktische oplossingen.

Vertrouwen
Vertrouwen is het fundament van iedere duurzame relatie. Dit geloof komt tot uiting in ons gedrag en onze werkwijze. Een goede gids is betrouwbaar.

Continuïteit
Wij zijn gericht op de continuïteit van uw onderneming of organisatie. We richten ons niet op kortetermijnbelangen, maar investeren in langdurige relaties.

Integriteit
We handelen zoals van een gedegen professional verwacht mag worden.

Transparantie
We hechten veel waarde aan transparantie ­in alles wat we doen: in onze manier van werken, de tarieven die we hanteren en uiteraard in onze relaties.

Back To Top