skip to Main Content

Rob beantwoordt graag alle vragen over onze services. Neem
vrijblijvend contact met hem op:

     rob@harveybloomadvocaten.nl
      +31(0)6 21 80 49 04
      Rob van Biezen

Ervaren advocaat, interim manager, achtergrond in de ICT

Opgeleid in Leiden, studeerde hij af in Nederlands recht, en volgde daarbij drie jaar fiscaal recht. Kennis van fiscale aangelegenheden is dan ook ruimschoots aanwezig. Na een lange carrière in het bedrijfsleven is hij overgestapt naar de advocatuur. Door zijn grondige kennis van het bedrijfsleven (o.a. als interimmanager) weet hij goed wat ondernemers willen. Hij beschikt over kennis op meerdere terreinen: juridisch, fiscaal, economisch en commercieel.

Focus
Rob is voornamelijk werkzaam binnen twee rechtsgebieden. Ten eerste op het gebied van contractrecht. Denk daarbij aan problemen met de uitleg van contracten, incasso’s, het afdwingen van de nakoming van een contract. Eigenlijk wordt ons hele zakelijke en privéleven beheerst door afspraken, oftewel contracten. Want ook een mondelinge afspraak is een contract.

Het tweede rechtsgebied waar hij zich in heeft gespecialiseerd is het echtscheidingsrecht. Dit specialisme gaat dan ook goed samen met zijn kennis van het contractrecht. In het bijzonder richt hij zich op contracten met huwelijkse voorwaarden met een zogenaamd verrekeningsbeding. Dit is een specifiek gebied, waar lang niet iedereen in thuis is. En als er dan ook nog bedrijven zijn… Voor dit soort complexe echtscheidingen kunt u bij Rob terecht.

Mediator
Rob is NMI registermediator. Hij treedt op als mediator in zakelijke conflicten en echtscheidingen. De combinatie van advocaat en mediator is bijzonder nuttig in de meest uiteenlopende gevallen; ook bij echtscheidingen is specialistische juridische kennis  noodzakelijk. Bij hem zijn alle mediationdeelnemers verzekerd van goede onderlinge afspraken, die voldoen aan de wettelijke normen en maatstaven.
Hij is tevens gecertificeerd Juripax mediator, waardoor hij in staat is om online mediations te doen.

Rob van Biezen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
–    Personen- en familierecht
–    Verbintenissenrecht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Back To Top