skip to Main Content

VISIE

De wereld verandert in een rap tempo. Was 50 jaar geleden de gemiddelde levensduur van een onderneming nog 61 jaar, in 2015 is dat nog maar 18 jaar.  Doordat technologie exponentieel verandert zal het komend decennium de gemiddelde levensduur van ondernemingen nog verder teruglopen, naar  verwachting wordt dat 10 jaar. Veel ondernemingen zijn niet ingesteld op deze veranderingen. De recente crisis heeft dat nog eens bevestigd.

Exponentiële ontwikkelingen en toenemende juridisering vragen om een andere kijk op zaken. Dat vraagt ook om andere juristen.

Het zijn niet alleen de technologische ontwikkelingen, maar ook de toenemende juridisering die maken dat de lat steeds hoger komt te liggen. Om mee te kunnen komen en de continuïteit te waarborgen is een andere benadering noodzakelijk.

De huidige tijd vraagt om flexibele oplossingen. Wij zien die ontwikkeling al langer aankomen. Voor ons allen een reden om te kiezen voor zelfstandigheid, maar ook de verbinding te zoeken met mensen die ons versterken zodat we duurzaam kunnen bouwen aan onze relaties en deze optimaal kunnen bedienen.

De continuïteit van onze relaties is de beste garantie voor onze continuïteit

We hebben oog voor de business van onze relaties en zoeken naar de meerwaarde die wij kunnen bieden. We stellen ons zelf voortdurend de vraag welk doelen onze relaties willen bereiken; Hoe we bijdragen aan verbeteringen en onze relaties vooruit helpen met praktische oplossingen. Daarbij hebben we wel een juridische invalshoek, maar we kijken verder en bieden meer dan onze juridische kennis. Met onze rijke ervaring, die we hebben opgedaan in verschillende keukens, zijn wij bij uitstek in staat om te denken in oplossingen die verder gaan dan het recht.

Back To Top